مشخصات فردی
نام:رحیم شاه (مایار)
جنسیت:مرد - مجرد
محل سکونت:افغانستان - وردگ
درباره من:به خدا حافظی هیچ باور ندارم
بگذار همه بگویند خدا نگهدار
ما به التماس می گویم به امید دیدار...
مشخصات تماس
ایمیل:Rahimshah.mayar@yahoo.com
شناسه Yahoo:Rahimshah.mayar@yahoo.com
شناسه Gmail:0
شناسنه Msn:0
تلفن:+93707060001
تحصیلات
سطح تحصیلات:دیپلم
رشته تحصیلی:ادبیات فارسی دری
محل تحصیل:دانشگاه غزنی _ افغانستان
حرفه
شغل:کارمند شرکت مخابراتی افغان بی سیم
محل کار:شهر غزنی(شرکت مخابراتی افغان بی سیم)
مهارتها:یگان چیز چیزک ها را می دانم و می فهمم ...
همین
علایق
علایق:به همه چیزی متحرک و جنبنده علاقه دارم
سیاسی/اجتماعی:به به دموکراسی باورمندم و به همه دموکراتها احترام قایلم
کتابهای مورد علاقه:به کتابهای که جسم و روحم را بیدار می کنند علاقه دارم ...و اگر تک تک گویم شاید سر به ابتذال گذارد...
فیلمها و سریالها:...
موسیقی مورد علاقه:به موسیقی افغانی و کمی هم ایرانی علاقه دارم...
ورزشهای مورد علاقه:به والیبال و آببازی و زیبای اندام علاقه دارم...